Vị Trí Đang Tuyển

03 Nhân viên kỹ thuật sản xuất

  • Nơi làm việc: Tầng 5, Số 6 Xô Viết Nghê Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
  •  Thời gian: T2- Sáng T7
  •  Số lượng: 3
  •  Phòng/ban: Phòng sản xuất
Xem thêm

02 Nhân viên kinh doanh tại Đà Nẵng

  •  Nơi làm việc:Tầng 5, Số 6 Xô Viết Nghê Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
  •  Thời gian: Từ Thứ 2 - Thứ 6, Sáng Thứ 7
  •  Số lượng: 2
  •  Phòng/ban: Phòng kinh doanh - Văn phòng miền Trung
Xem thêm

Gửi thông tin ứng viên

    Xin cảm ơn!